FÖRETAGET

HISTORIK

HÅRD / MJUKVARUUTVECKLING

Programmering är en mycket viktig del av de tjänster som vi erbjuder. Vi utvecklar program (mjukvara) för diverse olika ändamål och programmerar i valfritt pro- grammeringsspråk efter kundens önskemål.

Vi utvecklar program för olika typer av realtidssystem. Eftersom vi arbetar med utveckling såväl som forskning så använder vi oss av senaste program- meringstekniker inom realtidsprogramme- ring, objektorienterad programmering och maskinnära programmering. Vi utvecklar även applikationer/mjukvaruprogram för handkonsoler (C/C++), mobiltelefoner (Java/J2ME) samt andra inbyggda system såsom Gameboy Advance/Nintendo DS.


Lypson har på uppdrag av MedicPen AB utvecklat mjukvarorna för bolagets produkt MedicPen Clinic C100. Lypson utvecklade hela PC-mjukvaran som via USB-kontakt kommunicerar med dockningsstationen (dockan) och via den med MedicPen (pennan). Lypson uppgraderade mjukvaran i dockningsstationen samt utvecklade MedicPen (pennans) mjukvara. Efter att projektet avslutades erhöll MedicPen sin första helt fungerande produkt.

MedicPen utvecklar och säljer en programmerbar tablettdispenser som förhindrar felmedicinering och reducera kostnaderna för sjukvården. Denna produkt möter behovet från såväl patienter som personal inom sjukvård samt vid kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. MedicPen Clinic C100 är en datoriserad tablettdispenser som specialanpassats för läkemedelsindustrin, med syfte att optimera medicineringen vid kliniska prövningar. Produkten registrerar all medicinering, samlar statistik över följsamheten och registrerar information som sedan används vid kliniska prövningar för vidare analys och utvärdering. www.medicpen.com

Uppdragsperiod:

20081020 - 20090521 (MedicPen Clinic C100)

20080501 - 20080630 (PC-mjukvara)

20080301 - 20080331 (PC-mjukvara)

20070901 - 20071130 (PC-mjukvara)


Lypson har på uppdrag av Phoniro AB utvecklat applikationer som gör det möjligt för bolaget att via telefon uppgradera sina olika applikationer i bl.a. motorlås och dylikt. Applikationen som utvecklades är en grafisk komponent till ett Java ME-program. Den första applikationen var en bootloader-delfunktion och den andra en GUI-list- komponent med filtreringsfunktion.

Phoniro levererar produkter som möjliggör nyckelfria hembesök som inkluderar både låsenheter, digitala nyckeltuber samt lösningar för portuppgångar. I Phoniro Lock System används inga traditionella nycklar för att låsa eller låsa upp dörrar. I stället används en personlig digital nyckel som finns i mobiltelefonen. Varje nyckel är unik och kan bara aktiveras av den vårdgivare som har rätt att öppna en viss brukares dörr. www.phoniro.se

Uppdragsperiod:

20070911 - 20071001

20070620 - 20070720


Lypson har på uppdrag av System- installation AB utvecklat ett Windows- baserat program för OPC-kommunikation. Programmet övervakar realtidsvärdena för utvalda "OPC Items" från utvalda OPC- servrar. övervakade realtidsvärden lagras i en databas för att enkelt kunna föras vidare till andra applikationer. Samman- fattningsvärden såsom summerade och genomsnittliga realtidsvärden kan loggas i en databas. Vidare kan programmet larma när vissa värden uppnås.

Systeminstallation är verksamma inom fastighetsautomation och företaget kon- struerar, projekterar och programmerar styrsystem. Systeminstallation är riks- täckande och verksamma från Varberg. www.systeminstallation.se

Uppdragsperiod:

20060424 - 20070331

20040621 - 20051124


Lypson har på uppdrag av ProEvolution AB utvecklat ett mjukvaruprogram för före- tagets produkt Navy Black Box (WISMO Quik Q2501). Mjukvarans krav var att möjliggöra för båtägare att via GPS- kommunikation kontrollera båtens position och via GSM-kommunikation (SMS från mobiltelefon) eller Bluetooth erhålla information om båten kört på grund.

ProEvolution utvecklar trackersystem med möjlighet att detektera segelbåtar som gått på grund under uthyrning. ProEvolution har sitt säte i Halmstad. www.proevo.se

Uppdragsperiod:

20050602 - 20050813


Lypson Game Engine är ett kraftfullt API utvecklat specifikt för Nintendo Gameboy Advance/Nintendo DS programmering. Detta API-program (även kallad spelmotor) står för all hårdvarunära programmering för grafik, musik och kontroll och är ett måste för utveckling av spel till denna handhållna spelkonsol. API-programmet är utvecklat i C/C++, med vissa inslag av Assembler, under drygt 5000 mantimmar.

Utvecklingsperiod:

20040101 - 20060814


OpenMath Plotter är ett program för att visualisera matematik. Programmet möjliggör interaktion av den matematik som visas för att på ett pedagogiskt sätt förklara och lära ut matematik. Programmets målgrupp är skolelever ungefär i slutet av högstadie- till början av gymnasieåldern.

Matematiken som programmet visar representeras i XML-formatet OpenMath, en standard för representation av mate- matiska uttryck. OpenMath Plotter (PDF)

Utvecklingsperiod:

20031213 - 20040126


Lypson har utvecklat ett hårdvaru- gränssnitt som kopplar ihop en Gameboy Advance spelkonsol med enheter som använder sig av ATA/ATAPI- (IDE) protokollet, tex. hårddiskar, Compact flash- minnen, Sony Memory-Stick, eller CD-ROM. Gränssnittet utökar spelkonsolens max- imala lagringskapacitet på 32MB och möjliggör användning av större program såsom film. GBACD

GBACD-gränssnittet publicerades i den engelska tidningen EDGE - The future of electronic entertainment, nummer #126, August 2003.

Utvecklingsperiod:

20030101 - 20030631


MOBILTELEFONUTVECKLING

Lypson utvecklar spel samt spelmotorer för mobiltelefoner och andra handhållna system. När det gäller programmering av Gameboy Advance/Nintendo DS så har vi ett kraftfullt bibliotek (API/spelmotor) att erbjuda skapat i språket C++.

Gällande skapandet av grafik för Gameboy Advance eller för mobiltelefoner så har vi erfarenhet inom "pixel"-grafik och "tile"- grafik sedan 1998. Vi skapar såväl "sprites" som bakgrunder efter önskemål, och kvalitén behålls hög fastän bilderna görs små. Tilegrafiken, bakgrunderna görs i önskade storlekar, färger hålls nere vid önskemål (under 16/32 färger), och det samma gäller för sprites.


Lypson har utvecklat spelet AI Poker åt högskolan i Halmstad. AI Poker är ett självspelande poker spel, där studenter får möjlighet att utveckla sina egna AI-klienter som sedan kan spela mot varandra för att se vilken klient som är mest intelligent. Serverapplikationen tillsammans med upp till fem klienter kan köras på mobiltelefoner som stöder Wi-Fi. Dessa kopplar upp sig mot ett nätverk via Wi-Fi och kan sedan spela mot varandra. www.hh.se

Utvecklingsperiod:

20080801 - 20081112


I samarbete med New Horizon håller äventyrsspelet "New Horizon Code TAU" på att utvecklas. Spelet började utvecklas i början på 2003, och är utvecklat i två versioner, en till mobiltelefoner och en till Gameboy Advance. Versionen till GBA är upp- byggd runt Lypsons egna och unika GBA/Nintendo DS spelmotor som bolaget utvecklat i över 5000 timmar sedan 2004. www.the-newhorizon.com


Kings Kväst är ett brandat spel utvecklat åt Katshing Netsales AB. Katshing - "The Swedish Mobile King" - är Sveriges största webbåterförsäljare av mobiltelefoner och tillhörande tjänster. www.katshing.se

Utvecklingsperiod:

20080220 - 20080426


Inom A.U.D. Studios håller äventyrsspelet "A Fox's Tail" på att utvecklas. Spelet utvecklas till mobiltelefoner och erbjuder spelaren flera traditionella fantasielement tillsammans med ett flertal nya, unika inslag.


Inom A.U.D. Studios har skicklighetsspelet Space Bat utvecklats. Spelet är utvecklat till mobiltelefoner och liknar det traditionella spelet Space Invaders.


Inom A.U.D. Studios har skicklighetsspelet Cetris utvecklats. Spelet är utvecklat till mobiltelefoner och liknar det traditionella spelet Tetris.


Inom A.U.D. Studios har kasinospelet Black Jack utvecklats. Spelet är utvecklat till mobiltelefoner och liknar det traditionella spelet Black Jack.


Inom A.U.D. Studios har två varianter av kasinospelet Enarmad Bandit utvecklats. Spelen är utvecklade till mobiltelefoner.


WEBBUTVECKLING

En webbplats är ett företags ansikte utåt över nutidens IT-värld. Vi anser att det är viktigt att erbjuda bra sidor med unik och personlig design som på rätt sätt och med senaste teknik representerar ert företag.

Lypson erbjuder webbdesign för olika typer av webbplatser, från små personliga hemsidor på 4-10 sidor till stora företags- sidor med animeringar, skript, och databas- koppling. Vi är mycket måna om att våra webbsidor skall vara personliga och speciella. Våra webbsidor skall även fungera korrekt och se likadana ut i de mest vanliga typer av webbläsare, såsom Internet Explorer 6 och 7 samt senaste version av Firefox, Opera och Chrome.


Canreck Media AS är ett norskt företag som levererar digital reklam till sina kunder. Lypson fick äran att utveckla deras nya hemsida. www.canreck.no


Lypson och A.U.D. Studios arbetar med att utveckla spel som bygger på spelkonceptet New Horizon. Dessa spel utvecklas för närvarande till mobiltelefoner, men kan även komma att utvecklas till andra enheter i framtiden. För projektet har följande hemsida utvecklats.
www.the-newhorizon.com


Lypson har varit inblandad i utvecklingen av ett spel vid namn MegaMan New Horizon till Gameboy Advance och Nintendo DS. För projektet har följande hemsida utvecklats.
www.mmnh.com


Lypson utvecklade hemsidan till Exclusive Service i Halmstad och Båstad.


AmazingCats föder upp Bengal katter utanför Helsingborg. www.amazingcats.se


Filton AB producerar en mångfald filter för olika ändamål inom luftrening inom industri och ventilation. Filton utvecklar filter både i små och stora volymer oavsett om filtren tillverkas av cellulosa, glasfiber, polyester, polypropen eller blandade fiber och samar- betar med Europas ledande tillverkare av filtermedia. Produktionen sker i moderna och ändamålsenliga lokaler i Helsingborg.